ข้อดีของการใช้ Infographic | 7 เทคนิค การนำเสนอข้อมูล | การออกแบบ Infographic ด้วย 9 Layout

ข้อดีของการใช้ Infographic | 7 เทคนิค การนำเสนอข้อมูล | การออกแบบ Infographic ด้วย 9 Layout การเล่าเรื่อง หรือ อธิบายข้อมูล (Information) เช่น สถิติ ตัวเลข ข่าวสาร ความรู้ โดยใช้ ภาพ (Graphic) ในการสื่อสาร…

การตลาด | การตลาดโซเชียลมีเดีย | การตลาดดิจิทัล |

การตลาด คือ การค้นหา ความต้องการ ของเหล่าผู้บริโภค และ สร้างความพึงพอใจ กับ ให้ผลกำไร หนึ่งในสาขาการตลาด ที่เกิดขึ้นใหม่ คือ การตลาด ดิจิทัล ที่เปลี่ยนวิธีการ ทำการตลาด กลายมาเป็นช่องทาง สำหรับสื่อ การโฆษณา และ การขายโดยตรง กับผู้บริโภค ที่มีการเข้าถึง จากทั่วโลก การตลาด…