สาระสำคัญ น่ารู้! เกี่ยวกับการตรวจ หา DNA หรือ ยีน พันธุกรรม

การตรวจ หา DNA หรือ การตรวจยีน พันธุกรรม คือ การตรวจ การเปลี่ยนแปลง ของยีน รวมทั้ง ตรวจจำนวน การเรียงตัว และ โครงสร้าง ของโครโมโซม โดยจะใช้ตัวอย่างของ เนื้อเยื่อ เลือด ปัสสาวะ หรือ น้ำลาย bangkok private investigator

การตรวจ ชนิดนี้ มีประโยชน์ หลาย ๆ ด้าน เช่น วินิจฉัย ปัญหาสุขภาพ อันเกี่ยวเนื่อง กับลักษณะ ทางพันธุกรรม ตรวจหา พาหะ โรคทางพันธุกรรม ของพ่อแม่ ก่อนตัดสินใจ ที่จะมีบุตร

เพื่อตรวจพิสูจน์ ความสัมพันธ์ ทางสายเลือด ตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อตามหาตัวผู้ร้าย ที่ก่อคดี อาชญากรรม เป็นต้น DNA (ดีเอ็นเอ) หรือ กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก (Deoxyribonucleic Acid) คือ

สารพันธุกรรม ชนิดหนึ่ง โดย เซลล์เกือบทุกเซลล์ ในร่างกาย ของแต่ละคน จะมี DNA ในลักษณะเดียวกัน อยู่ในนิวเคลียส รูปร่างเป็น เกลียวคู่ ที่คล้าย ๆ กับบันได

ภายใน DNA มีสารเคมี ที่ประกอบกัน เป็นรหัสพันธุกรรม ได้แก่

 • อะดีนีน (Adenine: A)
 • กัวนีน (Guanine: G)
 • ไซโตซีน (Cytosine: C)
 • ไทมีน (Thymine: T) ซึ่งมีหน้าที่ ในการจำลอง และ ถ่ายทอด พันธุกรรม

ความผิดปกติของยีน

การตรวจ หา DNA จะให้ข้อมูลสำคัญ เกี่ยวกับ ความผิดปกติของ ยีน ไปจนถึง อาการบ่งชี้ และ อาการที่ส่งผล ในทางลบ ต่อสุขภาพ โดยรวม การเข้าไปตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ และ ทำความเข้าใจ แต่เนิ่น โดยแพทย์เฉพาะทาง จะสามารถปกป้อง อาการเสี่ยง ที่อาจก่อให้เกิดโรค ในอนาคตได้

ความเสี่ยงจากการตรวจสอบ DNA มีอะไรบ้าง

การตรวจ DNA หรือ การตรวจยีนนั้น มีประโยชน์ หลาย ๆ ประการ แต่มีความเสี่ยง จากการเข้ารับ การตรวจ อยู่บ้าง ได้แก่ ความเสี่ยงจาก ขั้นตอนการตรวจ และ ความเสี่ยง ที่ส่งผลต่อ การดำรงชีวิต ดังนี้

 • ความเสี่ยงจาก ขั้นตอนการตรวจ สตรีที่มีครรภ์ ที่ถูกเจาะน้ำคร่ำ หรือ เก็บตัวอย่างรก อาจจะเสี่ยงต่อการแท้ง เนื่องจาก แพทย์ต้องเก็บตัวอย่าง ของ น้ำคร่ำ หรือ เนื้อเยื่อ รอบ ๆ ตัวอ่อน ในครรภ์ ส่วนผู้ที่ถูกเจาะเลือด อาจจะเสี่ยง ต่อการเกิดรอยช้ำ มีเลือดออก หรือ หลอดเลือดอักเสบ
 • ได้ความเสี่ยง ที่ส่งผลต่อ การใช้ชีวิต ข้อมูลที่ได้จาก การตรวจ DNA อาจจะส่งผลกระทบ ต่อชีวิต และ ครอบครัว ของผู้เข้ารับการตรวจ ดังนี้
  • ความสัมพันธ์ และ ความรู้สึก ผู้เข้ารับการตรวจ อาจรู้สึกวิตกกังวล หรือ เสียใจ หลังทราบผลตรวจ ที่ชี้ให้เห็นว่า ตนเอง หรือ ลูก เสี่ยงป่วยเป็นโรคร้าย ซึ่งปัญหาเหล่านี้ อาจส่งผลกระทบ ต่อความสัมพันธ์ ในครอบครัว ตามมาได้
  • ทางเลือกการรักษา ผู้ที่ได้รับผลตรวจ เป็นบวก อาจตัดสินใจ เข้ารับการรักษา หรือ หาวิธีป้องกัน ปัญหาสุขภาพ ที่เกิดจาก การกลายพันธุ์ ของยีน
   • เพื่อลดความเสี่ยง หรือ ความรุนแรง ของอาการป่วย อย่างไรก็ดี ควรปรึกษาแพทย์ เกี่ยวกับ ทางเลือกการรักษา ที่เหมาะสม เนื่องจาก การรักษาบางวิธี อาจมีความเสี่ยง หรือ ไม่ได้ผล
  • การตัดสินใจ ในการอุ้มท้อง การตรวจ DNA เป็นวิธีหนึ่ง ที่ช่วยวางแผน การมีบุตร ผู้ที่ทราบผลตรวจ ว่า ทารกในครรภ์ เสี่ยงเกิดโรคร้าย อาจตัดสินใจ ยุติการตั้งครรภ์ หรือ เปลี่ยนแผน การคลอดบุตร
   • และ อาจต้องเลือก โรงพยาบาล ที่มีบริการ รองรับการดูแล ทารกหลังคลอด ได้เป็นอย่างดี ในกรณีที่ ทารกมีแนวโน้ม ต้องได้รับการดูแล เป็นพิเศษ
  • สิทธิ และ ความเป็นส่วนตัว การตรวจ DNA อาจกระทบ ต่อชีวิตส่วนตัว ของผู้เข้ารับการตรวจ โดย หลาย ๆ คน กังวลว่า ข้อมูล หรือ ผลตรวจ อาจส่งผลกระทบ ต่อโอกาส ในการทำงาน หรือ สิทธิการทำประกันต่าง ๆ

นอกจากนี้ การตรวจ DNA ยังมีข้อจำกัด หลาย ๆ อย่าง โดยจะให้ข้อมูล เกี่ยวกับ ปัญหาสุขภาพ ที่ถ่ายทอด ทางพันธุกรรม ได้เท่านั้น แต่ไม่อาจ ระบุอาการป่วย ระดับความรุนแรง ของอาการ หรือ การแพร่กระจาย ของโรคได้

อีกทั้งยัง กำหนดวิธี ในการรักษาปัญหา สุขภาพ ที่ตรวจพบ ไม่ได้ในทันที ผู้ที่ต้องการ ตรวจ DNA ควรปรึกษาแพทย์ เกี่ยวกับประโยชน์ ความเสี่ยง และ ข้อจำกัด ของการตรวจ เพื่อเป็นข้อมูล ประกอบการตัดสินใจ ก่อนที่จะเข้ารับการตรวจ >> สำนักงานนักสืบ

Leave a Reply

Your email address will not be published.