คลัสเตอร์วังเหนือ จังหวัดลำปาง พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น 66 ราย

คลัสเตอร์วังเหนือ จังหวัดลำปาง พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น 66 ราย ภายหลัง จากที่ได้เกิด สถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 แบบเป็นกลุ่มก้อน ในเขตพื้นที่ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง เป็นรอบที่สอง ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เป็นต้นมา ซึ่ง ถือเป็นการ แพร่ระบาด ที่จะต้องมีการ จับตาเฝ้าระวัง และ ติดตามอย่างใกล้ชิด ของจังหวัดลำปาง

เนื่องจากครั้งนี้ ได้มีการระบาด เป็น 2 กลุ่ม คลัสเตอร์ใหญ่ ๆ เกิดการแพร่กระจาย ของเชื้อไวรัส ไปยังกลุ่มชาวบ้าน ในพื้นที่ชุมชน จำนวน 3 ตำบล ได้แก่ บาคาร่า

 • ตำบลวังทอง
 • ตำบลวังทรายคำ
 • ตำบลร่องเคาะ

โดยมีรายงาน ข้อมูล พบผู้ป่วย ยืนยันติดเชื้อเพิ่มขึ้น รวมแล้ว หลายสิบราย และมีกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง อีกจำนวน หลายร้อยราย ซึ่งจนถึงขณะนี้ สถานการณ์ การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส โควิด-19 ยังน่าเป็นห่วง เพราะอาจ มีการตรวจ พบผู้ป่วยติดเชื้อ เพิ่มขึ้นได้อีก

ล่าสุด เมื่อช่วงเย็นวันพฤหัสบดี ที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายแพทย์ ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้ร่วมเดินทาง ลงพื้นที่ เพื่อทำการตรวจ ติดตาม และ ประเมิน สถานการณ์ การแพร่ระบาด ของเชื้อไสรัส COVID – 19 ในเขตพื้นที่ อำเภอวังเหนือ

ซึ่งได้มีเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรายงาน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ สถานการณ์ ภาพรวม โดยพบว่า ปัจจุบัน ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดี ที่ 4 ตุลาคม 2564 ในพื้นที่ชุมชน 3 ตำบล ได้แก่

 • ตำบลวังทอง
 • ตำบลวังทรายคำ
 • ตำบลร่องเคาะ

มียอดจำนวนผู้ป่วย ที่ติดเชื้อยืนยัน รวมทั้งหมด 66 ราย เป็นผู้ป่วยในเขตพื้นที่

 • ตำบลวังทอง 37 ราย
 • ตำบลวังทรายคำ 24 ราย
 • ตำบลร่องเคาะ 5 ราย
ขณะนี้ ผู้ป่วยทั้งหมด ได้เข้าทำการรักษาอยู่ที่
 • โรงพยาบาลอำเภอวังเหนือ 39 ราย
 • โรงพยาบาลเวชชารักษ์ อำเภอเกาะคา 11 ราย
 • โรงพยาบาลพะเยา-ราม 2 ราย
 • โรงพยาบาลลำปาง 2 ราย
 • โรงพยาบาลสนาม อบจ.ลำปาง อีก 12 ราย

โดยการแพร่ระบาด ดังกล่าว เกิดจากพฤติกรรม รวมกลุ่ม ของชาวบ้าน ที่ส่วนใหญ่ เป็นเกษตรกร ได้มีการลงแขก ช่วยกันหักข้าวโพด มีการดื่มน้ำ กินข้าว และ ดื่มสุราร่วมกัน ซึ่งจากการ ตรวจพบผู้ติดเชื้อ COVID – 19 ดังกล่าว ได้ทำให้ เกิดมีชาวบ้าน อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง ที่มีการสัมผัส ใกล้ชิด กับผู้ติดเชื้อ ไม่ว่าจะเป็น ผู้สัมผัส

 • ร่วมบ้าน
 • ร่วมสังสรรค์วงสุรา
 • ผู้สัมผัสในชุมชุน

รวมทั้งหมดกว่า 604 ราย ซึ่งผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง ทั้งหมด จะต้องเข้ารับ การตรวจหาเชื้อ และสังเกตอาการ หากไม่พบ ความผิดปกติ ต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัว ตามสถานที่พักคอย Community Isolation

โดยจาก สถานการณ์ ดังกล่าว ปัจจุบันพื้นที่ อำเภอวังเหนือ ได้มีการเตรียมความพร้อม จัดทำศูนย์พักคอย “Community Isolation” ไว้แล้ว 10 แห่ง กระจายอยู่ตาม ชุมชนในตำบลต่าง ๆ ทั้ง

 • ตำบลร่องเคาะ
 • ตำบลวังทรายคำ
 • ตำบลวังแก้ว
 • ตำบลทุ่งฮั้ว
 • ตำบลวังใต้
 • ตำบลวังซ้าย
 • ตำบลวังทอง
 • ตำบลวังเหนือ

ซึ่งมีจำนวนเตียง สำหรับรองรับผู้ป่วย รวมทั้งหมด 330 เตียง ในการนี้ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดลำปาง ได้เน้นกำชับ ให้ทุกหน่วย ในพื้นที่ ที่เกี่ยวข้อง ได้มีการจัดเตรียม มาตรการเสริม เพื่อรองรับ ประสานพื้นที่ อำเภอต่าง ๆ เตรียมจัดหา สถานที่ สำหรับจัดทำศูนย์ พักคอย เพิ่มเติมไว้ล่วงหน้า

เผื่อเกิดเหตุ กรณีฉุกเฉิน มีผู้ป่วย มากกว่า จำนวนเตียง ที่ได้เตรียมไว้ และเพื่อให้การควบคุม การแพร่ระบาด ของโรค เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ ได้เน้นกำชับ ให้หน่วยงาน พื้นที่กำกับดูแล ขอความร่วมมือชาวบ้าน หากไม่มีความจำเป็น เร่งด่วนให้

 • งดออกจากเคหะสถาน หลังเวลาสามทุ่ม
 • งดการรวมกลุ่มเกินกว่า 10 คน
 • ทุกสถานที่ ที่มีผู้คนจำนวนมาก ให้ปฏิบัติตาม มาตรการควบคุม ป้องกันโรค ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

ตามสถานประกอบกิจการ จุดรับซื้อข้าวโพด ผู้ประกอบการ และพนักงานต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม รวมถึง ให้มีการตรวจ Antigen Test Kit หรือ ATK ซ้ำทุก ๆ สามวัน ส่วนชาวบ้าน ผู้มาใช้บริการ ให้ผ่านการตรวจ ATK ด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ ในพื้นที่ชุมชน ผู้ติดเชื้อ ให้หน่วยงานสาธารณสุข นำชุดตรวจ ATK เข้าทำการ ตรวจเชิงรุก ให้กับชาวบ้าน ที่เป็นกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ในพื้นที่ด้วย โดยในวันนี้ วันศุกร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ทางสำนักงานสาธารณสุข อำเภอวังเหนือ จะได้เริ่มปูพรม ทำการตรวจหาเชื้อเชิงรุก ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ประมาณ 1,000 คน ในพื้นที่ตำบลวังทอง บ้านปงถ้ำ หมู่ที่ 3 และบ้านปงทอง หมู่ที่ 7

Leave a Reply

Your email address will not be published.