ประกันสังคม พร้อมดูแลผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ป่วยติดโควิด

ประกันสังคม พร้อมดูแลผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ป่วยติดโควิด นางสาวลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 หากติด เชื้อโควิด – 19 สำนักงานประกันสังคม พร้อมดูแล โดยจ่ายสิทธิประโยชน์ กรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย เมื่อเข้ารับการรักษา UFABET

ประเภทผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาล / โรงพยาบาลสนาม / Hospitel ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป สำนักงานประกันสังคม จ่ายชดเชยรายได้ ให้วันละ 300 บาท กรณีมีความเห็นแพทย์ ให้หยุดพักรักษาตัว หรือพักกักตัวที่บ้าน หรือแยกกักตัวในชุมชน ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป สำนักงานประกันสังคม จ่ายชดเชย รายได้ ให้วันละ 200 บาท

ส่วนกรณี ที่ไม่ได้เข้ารับการรักษา ประเภทผู้ป่วยใน และไม่ได้มี ความเห็นแพทย์ ให้หยุดพักรักษาตัว หรือพักกักตัว โดยต้องมีใบรับรองแพทย์ มาแสดง สำนักงานประกันสังคม จ่ายเงินทดแทน การขาดรายได้ ครั้งละ 50 บาท เฉพาะผู้ประกันตน ทางเลือก ที่ 1 และ 2

ทั้งนี้ การจ่ายเงินทดแทน การขาดรายได้ ดังกล่าว สำนักงานประกันสังคม พิจารณา จากเอกสารหลักฐาน ใบรับรองแพทย์ หรือเอกสารอื่น ๆ ที่ระบุว่า ผู้ประกันตน เป็นผู้ป่วย โควิด – 19 อีกทั้งยัง พิจารณา จากการจ่ายเงินสมทบ มาแล้ว 3 เดือน ภายในระยะเวลา 4 เดือน ก่อนใช้สิทธิ์ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข

สำหรับ กระแสข่าว ในสื่อโซเชียล กรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่สมัครเป็น ผู้ประกันตนมาตรา 40 แล้วจะไม่สามารถ ใช้สิทธิบัตรทอง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน หรือสวัสดิการแห่งรัฐต่าง ๆ ได้นั้น ไม่เป็นความจริง

for news on social media In the case of self-employed persons who have applied to be insured under Section 40, they will not be able to use gold patent State welfare cards, poor people’s cards, or other state welfare cards are not true.

ประกันสังคมมาตรา 40

ประกันสังคมมาตรา 40 คือ ประกันสังคมที่ให้ความคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร ผู้ค้า ผู้มีอาชีพอิสระ หรือ ฟรีแลนซ์ พร้อมกับมี 3 ทางเลือกให้ผู้ประกันตนเลือกจ่ายเพื่อรับความคุ้มครองต่างๆ เช่น ทางเลือกที่ 1 เลือกจ่าย 70 บาทต่อเดือน, ทางเลือกที่ 2 เลือกจ่าย 100 บาทต่อเดือน และทางเลือกที่ 3 เลือกจ่าย 300 บาทต่อเดือน

เงื่อนไขการรับประโยชน์ทดแทน ผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา 40 มีดังนี้

 • ประกันสังคมมาตรา 40 กรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย

ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 200 บาท ไม่เกิน 30 วัน/ปี
การรักษาพยาบาลใช้สิทธิ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) หรือบัตรทอง 30 บาท

เงื่อนไขการรับสิทธิ

 • ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบ 3 เดือน ภายใน 4 เดือน ก่อนประสบอันตราย/เจ็บป่วย
 • รักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป จะได้รับสิทธิวันละ 200 บาท ไม่เกิน 30 วันต่อปี
 • ประกันสังคมมาตรา 40 กรณีทุพพลภาพ
 • ได้รับเงินทดแทนการขาดได้ตั้งแต่ 500 – 1,000 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 15 ปี
 • ตายก่อนครบ 15 ปี รับเงินค่าทำศพ 20,000 บาท

เงื่อนไขในการรับสิทธิ

 • จ่ายเงินสมทบ อย่างน้อย 6 เดือน ภายในระยะเวลา 10 เดือนก่อนทุพพลภาพ รับ 500 บาทต่อเดือน
 • จ่ายเงินสมทบ อย่างน้อย 12 เดือน ภายในระยะเวลา 20 เดือนก่อนทุพพลภาพ รับ 650 บาทต่อเดือน
 • จ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 24 เดือน ภายในระยะเวลา 40 เดือนก่อนทุพพลภาพ รับ 800 บาทต่อเดือน
 • จ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 36 เดือน ภายในระยะเวลา 60 เดือนก่อนทุพพลภาพ รับ 1,000 บาทต่อเดือน

ประกันสังคมมาตรา 40 กรณีตาย

 • ได้รับเงินค่าทำศพ 20,000 บาท
 • เงื่อนไขการรับสิทธิ

ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบ 6 เดือน ภายใน 12 เดือนก่อนเสียชีวิต

“อุบัติเหตุ” หมายความว่า เหตุที่เกิดโดยไม่คาดดิด เป็นเหตุให้เสียชีวิต เช่น อุบัตเหตุจากการขนส่ง การตกหรือล้ม การจมน้ำ การสัมผัสความร้อนและสิ่งของที่ร้อน การสัมผัสสารพิษ การถูกทำร้าย การดำเนินการตามกฎหมาย และการปฏิบัติการสงคราม การสัมผัสสัตว์ และพืชมีพิษ ภัยธรรมชาติจากฟ้าผ่า แผ่นดินไหว เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.