จังหวัดลำปาง kick off อบรมการใช้ชุดทดสอบ ATK ให้กับประชาชน

จังหวัดลำปาง kick off อบรมการใช้ชุดทดสอบ ATK ให้กับประชาชน เมื่อวันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ UFABET

นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด จัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้ และการใช้ ชุดทดสอบ ATK (Antigen Test Kit) สำหรับประชาชน ณ ห้องประชุม เทศบาลเมืองพิชัย

จากสถานการณ์ การแพร่ระบาด ของโรค ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในปัจจุบัน ที่มีการแพร่ระบาด อย่างต่อเนื่อง จังหวัดลำปาง ได้เตรียมความพร้อม ในการป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาด ในพื้นที่ต่าง ๆ

โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง ในหมู่บ้าน ชุมชน สถานศึกษา โรงเรียน สถานประกอบการ / โรงงาน ตลาด ร้านอาหาร และกลุ่มพื้นทีเสี่ยงต่าง ๆ ตามมาตรการ ความปลอดภัย สำหรับองค์กร

ซึ่งต้องมี การดำเนินการ ฉีดวัคซีน โควิด – 19 ให้ได้ ตามเป้าหมาย 100 วัน 100% และเฝ้าระวัง ค้นหาผู้ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 โดยชุดทดสอบ ATK อย่างต่อเนื่อง เป็นประจำ ในหมู่บ้าน ชุมชน และกลุ่มพื้นที่ต่าง ๆ

โดยได้จัดทำ โครงการเฝ้าระวัง โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โดยใช้ชุดทดสอบ Antigen Test Kit (ATK) โดยอบรมการใช้งานการใช้ชุดทดสอบ Antigen Test Kit (ATK) ในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่บ้านละ 2 คน จำนวน 2,009 คน

  • กลุ่มโรงเรียน / สถานศึกษา 681 แห่งละ 1 – 2 คน
  • กลุ่มสถานประกอบการ / โรงงาน 100 แห่ง
  • กลุ่มบริษัท / ร้านค้า / ห้างสรรพสินค้า 100 แห่ง
  • กลุ่มพื้นที่เฉพาะ สถานที่ทำงาน / ตลาด / ร้านอาหาร / โรงแรม / รีสอร์ท / หอพัก / สถานที่ท่องเที่ยง / สถานเสริมความงาม / ร้านนวด 610 แห่ง รวมทั้งสิ้น 3,500 คน

การจัดกิจกรรม อบรม ให้ความรู้ และการใช้ ชุดทดสอบ Antigen Test Kit (ATK) สำหรับประชาชน ได้มีอาสาสมัครสาธารณสุข ผู้นำชุมชน ในเขตเทศบาล เมืองพิชัย จำนวน 54 คน โดยจะได้เรียนรู้ การเฝ้าระวัง โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

และฝึกปฏิบัติการ ใช้ชุดทดสอบ Antigen Test Kit (ATK) เพื่อสามารถ นำไปแนะนำ ประชาชน ในพื้นที่ ที่รับผิดชอบ และเฝ้าระวังความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในชุมชน และหมู่บ้าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ สำหรับประชาชน ทั่ว ๆ ไป สามารถลงทะเบียน ประเมินความเสี่ยง ของตนเอง และขอรับชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ได้ที่ แอพพลิเคชัน เป๋าตัง หรือ รับคำปรึกษา จากสาธารณสุข ใกล้ ๆ บ้าน

ชุดตรวจ ATK คืออะไร

Antigen test kit หรือ ATK คือชุดตรวจการติดเชื้อโควิด-19 ที่สามารถทดสอบได้ในเบื้องต้น เหมาะกับผู้ที่สงสัยหรือไม่แสดงอาการติดเชื้อ การทดสอบใช้เวลาไม่นานรอผลเพียง 15 – 30 นาที

ปัจจุบันสามารถหาซื้อได้จากสถานพยาบาล หรือรับฟรีจากรัฐบาลตามนโยบาย กรณีทำการซื้อต้องตรวจสอบการรองรับและ อย. เพื่อให้ได้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ที่ได้มาตรฐาน ปกติแล้วจะแบ่งชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ออกเป็น 2 ชนิด คือ

  • ATK Home use : เป็นชุดตรวจที่สามารถใช้ได้เองตามขั้นตอนจากคู่มือการใช้ซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละยี่ห้อ การใช้งานต้องเน้นยำเรื่องความสะอาดเพื่อให้ได้ผลตรวจที่ถูกต้อง
  • ATK Professional use : เป็นชุดตรวจที่ไม่สามารถตรวจได้ด้วยตนเอง ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ใช้ตรวจให้เท่านั้น เนื่องจากไม้ swab จะยาวกว่า และมีปริมาณการบรรจุน้ำยาที่มากกว่า

การใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) สำหรับใช้เอง (Home use) มีความแม่นยำ ในระดับเบื้องต้น ซึ่งหากติดเชื้อ มาไม่นาน ทำให้ปริมาณ เชื้อไวรัส โควิด – 19 ยังมีไม่มาก อาจตรวจไม่พบ ทำให้ผลออกมาเป็นลบ ได้เช่นกัน

ดังนั้น หากมีความเสี่ยงสูง ควรทำการตรวจซ้ำ หลังจาก ตรวจครั้งแรกไปแล้ว 3 – 5 วัน อย่างไรก็ตาม การตรวจที่แม่นยำที่สุด คือ การตรวจแบบ RT-PCR ที่สามารถ หาเชื้อได้ แม้ยังมีเชื้อน้อย จึงควรตรวจด้วย RT-PCR เพื่อยืนยันผลอีกครั้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published.