กิ่งกาชาด อ.แม่สะเรียง จัดส่งชุดธารน้ำใจสู่หมู่บ้านชายขอบห่างไกล

กิ่งกาชาด อ.แม่สะเรียง จัดส่งชุดธารน้ำใจ สู่หมู่บ้านชายขอบห่างไกล นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง คณะกิ่งกาชาด อำเภอแม่สะเรียง ส่งมอบชุดธารน้ำใจ กู้ชีวิตฝ่าวิกฤต โควิด-19 จำนวน 74 ชุด ให้ราษฎรบ้านโกแประ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดไทย พร้อมของอุปโภคบริโภค อาทิ UFABET

  • มาม่า จำนวน 8 กล่อง
  • ข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 10 ถุง
  • หน้ากากอนามัย จำนวน 40 กล่อง
  • ผ้าอนามัยจำนวน 60 ห่อ
  • ปลากระป๋องจำนวน 10 แพ็ค
  • พร้อมถั่วเขียว เเละถั่วเหลืองจำนวน 15 กิโลกรัม

ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาคประชาชน เพื่อส่งมอบให้แก่โรงเรียนบ้านโกแประ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร การเดินทางมีความยากลำบาก เเละได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก เเละผลกระทบจาก การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เเละกักตัว 14 วัน โดยได้รับการอนุเคราะห์ เเละสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจตระเวนชายเเดน ที่ 33 โดย พ.ต.อ.อภิชาติ รักพงษ์ ผู้กำกับ ตชด. 33 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และ พ.ต.ท.นิรันดร์ ไชยรัตน์ ผบ.ร้อย ตชด. 337

ร่วมอำนวยความสะดวกช่วยลำเลียงสิ่งของ ณ สนามเฮลิคอปเตอร์ กองร้อย ตชด. ที่ 337 อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่วนโรงพยาบาล แม่สะเรียง ได้ดำเนินการจัดส่งชุดตรวจ ATK (Antigen test kit) หน้ากากอนามัย (surgical mask) ยาฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata) เข้าไปสนับสนุนทีมแพทย์ ที่อยู่ในพื้นที่เพิ่มเติม

สำหรับหมู่บ้านโกแประ เป็นหมู่บ้านห่างไกลชายแดนสาละวิน ที่ทุรกันดารมาก ประชาชน เป็นชนเผ่ากะเหรี่ยง ทั้งหมด นับถือศาสนาพุทธ และบางส่วน นับถือศาสนาคริสต์ การคมนาคม ลำบากมาก ในห้วงฤดูฝน เส้นทางเป็นดินโคลน แคบมาก ลื่น และอันตราย อาจมีดินถล่ม หรือทางขาดได้

ในบางจุด ต้องข้ามลำน้ำ ที่มีปริมาณน้ำมาก ไหลเชี่ยว อาจทำให้ไม่สามารถข้ามผ่านได้ ส่วนเส้นทางแม่น้ำสาละวิน ต้องเดินเรือทวนกระแสน้ำ ที่ไหลเชี่ยว มีโขดหินจำนวนมาก ต้องเดินเรือ ด้วยความระมัดระวัง ส่วนในฤดูร้อน จะประสบปัญหา เรื่อง น้ำอุปโภค และน้ำบริโภค ที่ไม่เพียงพอ

กิ่งกาชาด อ.แม่สะเรียง จัดส่งชุดธารน้ำใจ สู่หมู่บ้านชายขอบห่างไกล
Red Cross King, Mae Sariang District, delivered a stream of kindness kits to remote border villages

ประชาชน มีฐานะยากจน ประกอบอาชีพ ปลูกข้าวไร่ ปลูกพริกกะเหรี่ยง เลี้ยงสัตว์ และหาของป่า เพื่อยังชีพ การเดินทาง มีทั้งทางบก และทางน้ำ มี 2 เส้นทาง ดังนี้ จากอำเภอแม่สะเรียง เดินทางถึงท่าเรือ บ้านแม่สามแลบ ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมงครึ่ง จากท่าเรือ แม่สามแลบ นั่งเรือถึงท่าบ้านโกแประ ใช้เวลาเดินทาง 3 ถึง 4 ชั่วโมง และเดินเท้าอีก 2 ชั่วโมง

อีกเส้นทาง จากอำเภอแม่สะเรียง เดินทางไปท่าเรือสบแงะ ใช้เวลา 3 ชั่วโมง จากท่าเรือสบแงะ มาถึงท่าเรือบ้านโกแประ นั่งเรือประมาณ 1 ชั่วโมง จากนั้น เดินเท้า ถึง บ้านโกแประ ใช้เวลา ประมาณ 2 ชั่วโมง รวมเวลาทั้งหมด ประมาณ 6 ถึง 7 ชั่วโมง

ทางด้าน จ.ส.ต. ชายแดน ภู่นายพล ครูใหญ่ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านโกแประ กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาด ของโควิด-19 ประกอบกับการสัญจร ในช่วงฤดูฝน

การเดินทาง เข้าไปยังพื้นที่ บ้านโกแประ ไม่สามารถใช้รถยนต์ เดินทางได้ เพราะในพื้นที่ มีเพียงเส้นทางลำลองที่ชัน และแคบ การสัญจรทางน้ำ ยังคงมีข้อจำกัด และมีความเสี่ยง ต่อการขนส่ง จึงต้องดำเนินการ ส่งความช่วยเหลือ ทางเฮลิคอปเตอร์

สำหรับสิ่งของ ที่นำส่งไปยัง ศูนย์การเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดน บ้านโกแประ ประกอบด้วย อาหาร เครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน ตามปกติ จะจัดส่งเดือนละ 1 ครั้ง ส่วนนอกเหนือจากนั้น จะดำเนินการขนส่งเพิ่มเติมทางเรือ ส่วนเส้นทางบก ใช้เวลาประมาณ 8 ถึง 9 ชั่วโมง ถนนเป็นดินลูกรัง และต้องข้ามน้ำ รถวิ่งตามลำห้วย

เส้นทางส่วนมาก เป็นทางแคบ และลาดชัน รถยนต์ไม่สามารถไปได้ ต้องใช้รถจักรยานยนต์เท่านั้น จนถึงแม่น้ำสาละวิน ต่อด้วยเส้นทางเรือ นั่งเรือทวนกระแสน้ำ ประมาณ 45 นาที

จากนั้น ต้องเดินทางต่อขึ้นไป ตามลำห้วยโกแประ ระยะทาง 6 กิโลเมตร ต้องใช้ รถจักรยานยนต์ หรือเดินทางเท้าเท่านั้น จึงต้องลำเลียงขนส่งสัมภาระ ด้วยเฮลิคอปเตอร์ ของ ตชด. 33 และจะพยายามบินส่งให้เสร็จสิ้นภารกิจภายในวันนี้ ประมาณ 5 ถึง 6 เที่ยวบิน

Leave a Reply

Your email address will not be published.