สพม.เชียงใหม่ ร่วมประชุมทางไกล ผอ.สพท.ทั่วประเทศ

สพม.เชียงใหม่ ร่วมประชุมทางไกล ผอ.สพท.ทั่วประเทศ วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 09.30 น. ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผอ.สพม.เชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ รอง ผอ.สพม.เชียงใหม่ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา สล็อต เข้าร่วมประชุมทางไกล ผู้อำนวยการ สพท.ทั่วประเทศ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สพม.เชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published.