เร่งช่วยเหลือประชาชน เหตุวาตภัย ในพื้นที่ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

เร่งช่วยเหลือประชาชน เหตุวาตภัย ในพื้นที่ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน (ขุนอาสา 318) กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน และกองร้อยช่วยเหลือประชาชน ร่วมกับ ส่วนราชการในพื้นที่ เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากจากเหตุการณ์ ฝนตกหนักและลมพายุเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา สล็อต

เป็นเหตุให้ หลังคาบ้านของชาวบ้านในพื้นที่ ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้รับความเสียหาเป็นจำนวนหลายหลังคาเรือน และหลายหมู่บ้าน จนไม่สามารถเข้าอยู่อาศัยได้ จึงต้องเร่งดำเนินการ เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาใหม่ ให้กับชาวบ้านเพื่อที่จะสามารถเข้าอยู่อาศัยได้เป็นปกติ โดยการปฏิบัติเป็นไปตามมาตรการการป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2109 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ณ ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

Leave a Reply

Your email address will not be published.