อำเภอแม่ระมาดยึดไม้ท่อนซุงใหญ่ ไม้แปรรูป ในหุบเขาลึกกลางป่า

อำเภอแม่ระมาดยึดไม้ท่อนซุงใหญ่ ไม้แปรรูป ในหุบเขาลึกกลางป่า เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2564 เจ้าหน้าที่ทหารพรานหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่ระมาดปฏิบัติการลาดตระเวนด้วยเดินเท้าเข้าพื้นใน สล็อต ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก และลัดเลาะตามแนวสันเขาชายแดนขึ้นเขา เดินเท้าต่อลงหุบเขาลึกกลางป่า ห่างจากถนนเส้นเล็กๆ ในหมู่บ้านกว่า 4 กิโลเมตร

ตรวจพบไม้หวงห้าม มีการตัดเป็นท่อนกระจายอยู่ทั่วบริเวณ ซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารพรานได้ทำการขยายผลตรวจค้นพื้นที่ใกล้เคียงจนพบไม้ท่อนซุงขนาดใหญ่และไม้แปรรูปเพิ่มเติม โดยกลุ่มมอดไม้ใช้เลื่อยโซ่ยนต์ตัดแปรรูปไม้ในพื้นที่ป่าลึกก่อนจะทยอยขนขึ้นมาไว้บริเวณพื้นที่ดังกล่าว

ถือเป็นไม้เถื่อนไม้อนุรักษ์ส่วนใหญ่พบเป็นไม้กระยาเลยและไม้สัก ซึ่งไม้ท่อนมีลักษณะใหญ่สามารถวัดได้เป็นจำนวนคน 2 คนโอบ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่ระมาด เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าพื้นที่ เพื่อตรวจนับไม้ของกลางที่ตรวจยึดได้ และขยายผลเพิ่มเติม

สำหรับปฏิบัติการลาดตระเวนในครั้งนี้ เพื่อสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และอาจนำพาเชื้อโรคติดต่อแพร่กระจายสู่ในพื้นที่ตอนในของประเทศไทยได้ พร้อมทั้งสนับสนุนภารกิจในการปกป้องรักษาป่า ทำลายกลุ่มบุคคลที่ลักลอบตัดไม้ทำลายป่า เพื่อมิให้พื้นที่ป่าไม้ของชาติที่เหลืออยู่ ไม่ให้ถูกทำลายเสียหายไปมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และยับยั้งมิให้มีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าตามแนวชายแดนที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published.