ปิดน้ำตกทีลอซู อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก อย่างไม่มีกำหนด

ปิดน้ำตกทีลอซู อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก อย่างไม่มีกำหนด เนื่องจาสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และเพื่อป้องการแพร่ระบาดดังกล่าวฯ สล็อต น้ำตกทีลอซู ยังคงปิดให้บริการศึกษาธรรมชาติต่อไปอีก

อย่างไม่มีกำหนด ขณะเดียวกัน ขณะนี้เส้นทางเข้าน้ำตกทีลอซู ได้รับความเสียหายจากพายุเตี้ยนหมู่ ผิวถนนถูกน้ำกัดเซาะ ดินสไลด์ทับเส้นทาง ท่อน้ำถูกน้ำป่าซัดพังเสียหาย อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซมเบื้องต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.