นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ลงพื้นที่อำนวยการจุดตรวจหาเชื้อโควิด-19

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ลงพื้นที่อำนวยการจุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 วันอังคาร ที่ 14 กันยายน 2564 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ลงพื้นที่อำนวยการจุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK โดยมี นางสาวรัชนี ชมชื่น รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

นางบงกช ตุวานนท์ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ นายพิศุทธ์ พิศุทธกุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อสม. ร่วมลงพื้นที่ ณ ลานจอดรถ สันติธรรมพลาซ่า

เทศบาลนครเชียงใหม่ ขอให้ผู้ที่เสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด-19 ผู้ที่ใช้บริการร้านเมายำ คาเฟ่ สันติธรรม ระหว่างวันที่ 6 – 11 กันยายน 2564 ขอให้สังเกตอาการของตนเอง หากพบอาการผิดปกติ สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง พร้อมทั้งกักตัว 14 วัน นับจากวันที่สัมผัสเสี่ยงวันสุดท้าย

Leave a Reply

Your email address will not be published.