บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่แก่ประชาชน

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่แก่ประชาชน เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 11.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแพร่ ร่วมกับ โรงพยาบาลแพร่ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 608

ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยงเรื้อรัง และเพิ่มเติมโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งเข็มแรกจะเป็นซิโนแวค (Sinovac) และเข็มที่สองเป็นแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca)

โดยวันนี้เป็นการให้บริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 มีประชาชนมาเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กว่า 150 คน ณ บริเวณกาดสามวัย โอกาสนี้ นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ ได้ร่วมเข้ารับวัคซีนเข็มที่ 2 แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca)

พร้อมให้คำแนะนำข้อควรปฏิบัติแก่ผู้มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และขอบคุณทีมแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลแพร่ ในการสนับสนุนการฉีดวัคซีนดังกล่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *