แจง พืชกระท่อมสามารถ ปลูก ใช้ ครอบครอง ขายใบสดได้เสรี

แจง พืชกระท่อมสามารถ ปลูก ใช้ ครอบครอง ขายใบสดได้เสรี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ภายหลังจากที่รัฐสภาได้เห็นชอบ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 8) ซึ่งเป็นการถอด พืชกระท่อม ออกจากบัญชี ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ไปแล้วนั้น

แต่ยังมีหลาย ๆ คน ยังสงสัย เกี่ยวกับ การใช้พืชกระท่อม ว่าสามารถ ทำในส่วนใดได้บ้าง ดังนั้นตนจึงขอชี้แจงว่า ในส่วนของการเคี้ยวใบ การปลูก การครอบครองและการขายใบสด ที่ไม่ได้ปรุง หรือทำเป็นอาหาร ทำได้อย่างเสรี ไม่ผิดกฎหมาย

แต่ส่วน การนำไป ทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่แจ้งว่า มีสรรพคุณ ช่วยบรรเทาอาการต่าง ๆ ต้องไปขออนุญาต ตามกฎหมาย ของกระทรวงสาธารณสุข เพราะมี พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562 ควบคุมอยู่

นอกจากนี้ การนำไป ทำเป็นอาหาร หรือเป็นส่วนผสมในอาหาร เพื่อขายนั้น พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 ยังไม่ปลดล็อค ให้สามารถ นำพืชกระท่อม ไปทำอาหาร หรือผสมในอาหาร เพื่อจำหน่ายได้

โดยประกาศ ของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 424 ) พ.ศ. 2564 ออกตามความใน พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย ซึ่งกำหนดให้ อาหารที่ปรุงจาก พืชกระท่อม เป็นอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้าหรือจำหน่าย

หรือแม้กระทั่ง น้ำต้มกระท่อม ที่ไม่ได้ผสมกับสิ่งใด ๆ เลย ก็เป็นสิ่งที่ห้ามผลิตเพื่อจำหน่าย ตามประกาศฉบับนี้ การฝ่าฝืน ผลิต และขาย อาหาร ที่ พ.ร.บ. อาหาร ห้าม มีโทษตามมาตรา 50 จำคุก 6 เดือน – 2 ปี ปรับ 5,000 – 20,000 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published.