นฝ.ทหารใหม่ มทบ.37 ให้น้องทหาร ผลัดที่ 1/64 ได้โอนเงินเดือนให้ครอบครัว

นฝ.ทหารใหม่ มทบ.37 ให้น้องทหาร ผลัดที่ 1/64 ได้โอนเงินเดือนให้ครอบครัว เมื่อวันอังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ 16.00 น. พล.ต. ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผบ.มทบ.37 กรุณาอนุมัติให้ หน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ.37 จัดช่วงเวลาหลังจากการฝึกของน้องทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/64

หน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ.37 ได้มีโอกาสโอนเงินเดือน เดือนที่สอง ของการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ เพื่อเป็นช่วยเหลือ และแบ่งเบาภาระของครอบครัว ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19

พร้อมกันนี้ ผู้ฝึกฯ ได้ให้ข้อแนะนำแนวทางการเก็บเงิน และใช้จ่ายเงินในแนวทางที่เหมาะสมแก่น้องๆ ทหารกองประจำการ ณ หน้า ร้อย มทบ.37 ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Leave a Reply

Your email address will not be published.