แม่ฮ่องสอน ตรวจติดตามตลาดสด ทม.แม่ฮ่องสอน ย้ำ! การ์ดอย่าตก

แม่ฮ่องสอน ตรวจติดตามตลาดสด ทม.แม่ฮ่องสอน เมื่อช่วงเช้า วันอังคาร ที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ 08.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ( ตลาดสายหยุด )

เพื่อตรวจประเมินตลาดให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย และมาตรการป้องกันและควบคุมโรค โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สำนักงานสาธารณสุข พาณิชย์จังหวัดฯ ท้องถิ่นจังหวัด ฯ พัฒนาการจังหวัดฯ ร่วมตรวจติดตามในครั้งนี้ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published.