อบจ.แพร่ ช่วยเหลือส่งผู้ป่วยโควิด-19 ที่หายแล้วกลับภูมิลำเนา

อบจ.แพร่ ช่วยเหลือส่งผู้ป่วยโควิด-19 ที่หายแล้วกลับภูมิลำเนา เมื่อช่วงบ่าย วันเสาร์ ที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ 15.00 น. นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสาวสุรีย์ ทาประเสริฐ เลขานุการ นายก อบจ.แพร่ ,ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดอบจ.แพร่ ,นางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์ รองปลัด อบจ.แพร่

นางสิริดา นากิจ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ.แพร่,นางอภิสรา บุตสีทา ผอ.กองสวัสดิการสังคม อบจ.แพร่ และเจ้าหน้าที่จาก อบจ.แพร่ ส่งผู้ป่วยโควิด-19 ที่หายแล้ว ซึ่งเข้าพักเตรียมความพร้อมกลับบ้าน ณ ศูนย์พักคอย (Community Isolation) หรือ Ci ของจังหวัดแพร่

มีกำหนด 4 คืน 5 วัน ณ สถาบันพัฒนาผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ซึ่งวันนี้ครบกำหนดเวลาของผู้เข้าพักจำนวน 7 ราย ที่จะได้กลับบ้าน โดยมีคุณยรรยง สมัย และ คุณบวรภัท ไล้เลิศ ข้าราชการบำนาญ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดแพร่

ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวหลังจากกลับไปดำเนินชีวิตปกติที่บ้าน โดยขอให้ยึดหลัก D-M-H-T-T ไว้ก่อน (กลับมา) พร้อมกันนี้ได้มอบใบรับรองแพทย์ เพื่อรับรองว่าหายเป็นปกติแล้ว บรรยากาศเป็นไปอย่างสดชื่น ทุกคนดีใจที่จะได้กลับบ้าน และกล่าวขอบคุณไปยังบุคลากรทางการแพทย์ของจังหวัดแพร่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ดูแลพวกเขาเป็นอย่างดี

Leave a Reply

Your email address will not be published.