อบจ.แพร่ เปิดอบรมเครือข่ายส่งเสริมอาชีพและพัฒนาการผลิตสินค้าอาหาร

อบจ.แพร่ เปิดอบรมเครือข่ายส่งเสริมอาชีพและพัฒนาการผลิตสินค้าอาหาร ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2564 ที่ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอวังชิ้น จ.แพร่ นายอนุวัธ วงค์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายวัฒนา ผาทอง รองนายกฯ

และนายปฎิพล จอมดวง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เขต 1 วังชิ้น เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อส่งเสริมอาชีพและเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตสินค้าอาหารปลอดภัยให้กับกลุ่มเกษตรกรอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ จำนวน 200 คน แบ่งเป็น 4 รุ่น ๆ ละ 50 คน มี 6 ตำบล ยกเว้นตำบลนาพูน

เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อเข้าทำการรักษาอยู่ โรงพยาบาลแพร่และกลุ่มเสี่ยงที่รอดูอาการ เป็นการรักษามาตรฐานในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( covid-19) การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรที่อบรมนำความรู้ไปต่อยอดเตรียมการไว้

หลังจากสถานการณ์โรคโควิด 19 ซาลง หรือจางหายไป ซึ่งทาง พ.ต.ท.ทนันเศษฐ์ อาจโพธิ์ ประธานกลุ่มอินทรีย์วิถีชีวิตคนวังชิ้น และนายบรรจง คล้ายบุญโต ผู้อำนวยการศึกษาสถานศึกษานอกโรงเรียนตามอัธยาศัยวังชิ้น ได้คำนึงถึงผลกระทบของผู้ใช้แรงงานทำงานโรงงานอยู่

Leave a Reply

Your email address will not be published.